Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1914/16, Rotkreuz-Anfragekarte Nr. 1


A 1959, ANK 1079 I ** im Waagrechten Paar
linke Marke Plattenfehler - weißer Strich am Baum oben


A 1860/61, ANK 21b, dunkelbraun


A 1863, ANK 25a, (hell)grün


A 1850/54, ANK 5M IIIb, blau, 2-fache Gr.