Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1850/54, ANK 3M Ib GT 2-2, Briefstück


A 1850, ANK 4H Ia/1, graubraun
Deutlicher Bogenabklatsch vom Bogenrand!


A 1860/61, ANK 20, Briefstück


LV 1850/54, ANK 5H II - Pf. 49, mit Belegstück !


LV 1850, ANK 1H I, ockergelb, Seidenpapier 0,07 mm