Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


LV 1850/54, ANK 4H III Pl.3, dreifache Gravur, rötlichbraun
FEINSTDRUCK


A 1952, ANK 985 I **
Plattenfehhler - Farbfleck bei "P"


A 1858, ANK 11 Ib (ay), schwarz, beide R verstümmelt


LV 1850/54, ANK 4H I Pl.1, dunkelbraun
SEIDENPAPIER 0,07 mm


A 1901, ANK 101-104, mit Lackstreifen