Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1850/54, ANK 1H III / 3, kadmiumgelb


LV 1850/54, ANK 5H II - Pf. 49, mit Belegstück !


A 1957, ANK 1047 II **
Plattenfehler - Beschädigtes Fenster


A 1867, ANK 40 If, (dunkel-)violettbraun, grober Druck


LV 1850/54, ANK 3H IIb Pl.3, hellrosa, 0,07 mm