Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1860/61, ANK 22a, Briefstück


A 1908/10, ANK 157 z K - senkrechter Dreierstreifen, **
unten Kehrdruck-Paar - Drehung um 180 Grad


LV 1850/54, ANK 5H II, graublau


A 1850/54, ANK 4M III/B, rötlichbraun,
Rand links 6 mm


A 1919, ANK Nr. 247-251 **, Viererblöcke, mit allen Farben