Deutsch

BriefmarkenEck.at - Philatelie vom Feinsten

Home
HomeSiteMapAGB


A 1850/54, ANK 2H IIIa Pl.3 zweifache Gravur, schwarz, PF


A 1859, ANK 15 II auf Briefstück


A 1850/54, ANK 1M 1b / A,
goldgelb (helle Nuance)


LV 1850/54, ANK 4H I Pl.1, dunkelbraun
SEIDENPAPIER 0,07 mm


A 1860/61, ANK 19a, grün, auf Briefstück